[ Start ] Projektet ] Symbolprogram ] Dynamiskt ] Samtalsapparater ] Hej skärm ] Länkar ] Konferenser ]


Kommunicera med teknik     Information in English

Kommed.nu började som hemsida för projektet "Kommunikation genom ny teknik" och den information som togs fram genom projektet finns delvis fortfarande kvar på dessa sidor. Det finns tyvärr ingen möjlighet för mig att hålla allt aktuellt, men innehållet på de olika sidorna är daterat så det går att se när informationen lades in - hoppas det går att hitta ett och annat matnyttigt här fortfarande.


Att använda färdiga fraser i samtalshjälpmedel

Den 4 juni 2010 försvarade jag min doktorsavhandling kallad "The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids" vid IT-fakulteten i Göteborg. Opponent var professor Susan Balandin från Högskolan i Molde, Norge.
Avhandlingen, som är skriven på engelska finns tillgänglig för nedladdning på http://hdl.handle.net/2077/22204.

Här finns en svensk sammanfattning och abstract på engelska.

Här är en länk till ett arbetsmaterial med ordlistor och två presentationer från ID-dagarna 2006, en från John Todman och en från Bitte Rydeman.

Ord i rättan tid

Projektet Ord i rättan tid handlar om vokabulär för samtalshjälpmedel, framför allt vilken roll färdiga fraser kan ha i hjälpmedlen. Det bedrevs av föreningen Furuboda tillsammans med föreningen ISAAC-Sverige med stöd från Arvsfonden mellan september 2005 och augusti 2008.

Shopping med Frasse Programmet Frasse

I Ord i rättan tid har vi arbetat med fraser för särskilda aktiviteter, framför allt för att gå och handla och för att småprata. Vi har tagit fram ett vokabulär kallat Frasse, som dels finns i en textversion i ett eget program med samma namn, dels som anpassningar i programmen Mind Express och Communicator. I projektet har vi bland annat samarbetat med personer som är vana hjälpmedelsanvändare för att utvärdera vokabuläret.

Det material som hittills tagits fram genom projektet kan hämtas här:

Rapporten Färdiga fraser i samtalshjälpmedel - bakgrund till programmet Frasse (pdf, 2,5 Mb).

Frassedemo (7 Mb) - ett textbaserat datorprogram som kan fungera som samtalshjälpmedel tillsammans med ViTal, eller liknande talsyntesprogram som läser upp klippbordet. Utan talsyntes kan det användas som exempel och inspiration för vilka fraser som kan vara användbara i vissa aktiviteter. Filen Frassedemo.zip packas upp till valfri mapp. Välj  filen Frassedemo.exe för att köra programmet. Programet är fullt körbart och obegränsat, men versionen kallas "demo" eftersom inga ändringar sparas när man avslutar, om man inte själv aktivt gått in och sparat. Frassedemo kan köras i Windows XP och  Vista.

Manual till Frasse (pdf, 900 kb).

Mer material från projektet kommer att läggas upp här och på Föreningen Furubodas sidor. Under 2009 kommer det också att läggas fram en doktorsavhandling som är baserad på projektet, samt en magisteruppsats i arbetsterapi.


ISAAC-konferensen i Montreal

Nu har det varit internationell ISAAC-konferens igen! Den 2-7 augusti 2008 var det dags för den 13:de internationella ISAAC-konferensen. 1200 deltagare från 60 länder samlades då i Montreal i Kanada för att delge varandra nyheter och insikter om AKK. Det var ovanligt många personer som själva använder AKK bland föreläsarna, något som var väldigt roligt. Det fanns en mängd olika seminarier att välja mellan, ett urval av dem kan du läsa om här. En översikt  på engelska över de olika föredragen kan man hitta på konferensens hemsida.

Mick Donegan från Cogain-projektet visar ögonstyrning Gail van Tatenhove håller föredrag om kärnvokabulär

Det fanns mycket att se i utställningen. På bilden till vänster visar Mick Donegan ögonstyrning, som representant för projektet Cogain där bl.a. DART deltar. Marcia Linebarger visade datorprogrammet SentenceShaper™ som kan hjälpa personer med en viss typ av afasi att uttrycka sig mer grammatiskt. En annan nyhet som visades i utställningen var en ny modell av samtalsapparaten Ligthtwriter (SL-40), som nu innehåller en ny typ av ordprediktion och bättre möjlighet att lagra färdiga fraser. Förhoppningsvis kommer den nya modellen snart till Sverige.

Thomas Lagerwall berättar om sitt arbete i FN

Thomas Lagerwall från RI berättar om arbetet i FNFörutom föredrag och utställning var det medlemsmöten för internationella ISAAC och för medlemsländernas avdelningar. Här talar Thomas Lagerwall från Rehabilitation International (RI) om  arbetet inom FN, för ökad tillgänglighet och för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. ISAAC International är medlem i Rehabilitation International och har samarbetat med Thomas i dessa frågor.

Nästa internationella ISAAC-konferens kommer att äga rum i Barcelona i Spanien. Det finns redan viss information om konferensen på www.isaac2010.org. Hoppas vi ses där!


Teknik kan kombineras med tecken

Tala med tecken - kursmaterial i teckenkommunikationTeckenblad för Sånger med tecken

Vi kommunicerar alla på många olika sätt: vi talar, skriver för hand och på datorn, gestikulerar, chattar, skickar smileys etc. Personer som använder AKK har ofta nytta av att kombinera olika kommunikationssätt: tal, ljud, minspel, tecken, bilder, symboler och skrivna ord. På den här sajten har jag mest skrivit om olika tekniska lösningar. Men innan jag började arbeta mer och mer med hjälpmedel var jag engagerad i att öka kunskapen om det som nu kallas Tecken som AKK, men då kallades teckenkommunikation. Under 1989-90 drev jag ett projekt som ledde fram till kursmaterialet Tala med tecken, som var uppbyggt kring populära sånger och sagor. Fram till och med 2005 såldes materialet genom Landstinget Halland, men nu har jag själv tagit över detta genom min firma BITTECH. Jag vill nu berätta att Tala med tecken har fått en egen hemsida och kan beställas därifrån.


 

Äldre nyheter


Den tyske ISAAC-ordföranden hyllas vid avslutningen av ISAAC-konferensen i Düsseldorf 2006ISAAC 2006 - Kommunikationsbroar

Den 29 juli till 5 augusti 2006 var det dags för ISAAC:s tolfte internationella konferens. Den hade namnet ”Communication bridges” och ägde rum i Düsseldorf i Tyskland. Läs mer om den här.

Nästa internationella ISAAC-konferens kommer att äga rum 2008 i Montreal. Läs mer på konferensens hemsida.


Länk till ISAAC-Sverige          ISAAC-Sveriges hemsida

ISAAC är en internationell förening för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Nu har ISAAC-Sverige en egen hemsida: www.isaac-sverige.se. Där finns en väldigt användbar länksamling som jag har sammanställt, som innehåller länkar till både tryckt och nedladdningsbart svenskt material om AKK. Det är olika företag, högskolor, kommunikations- och dataresurscentra, Specialpedagogiska Institutet och Hjälpmedelsinstitutet som tillsammans har producerat en imponerande samling dokument och material som man nu för första gången kan hitta på ett och samma ställe. Den finns under rubriken "Om AKK". Missa inte att titta in!


Hej skärm ersattes av Kikaren - Tal och språk!

1 november 2005, lanserades Kikaren - Tal och språk på Specialpedagogiska institutets webbplats. Beskrivningarna från Hej skärm finns kvar som pdf-filer, men i Kikaren finns helt andra möjligheter att söka program efter olika kriterier. Alla nya program analyseras enligt mallen "Att analysera pedagogisk programvara" och det finns nu också en sammanfattande bedömning av varje program. Länk till Kikaren - tal och språk

Hej Skärm kommer att finnas kvar här på kommed.nu ett tag till, men nya programbeskrivningar kommer endast att läggas upp under Kikaren.

Sedan Specialpedagogiska Institutet uppgick i Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, har arbetet med Kikaren stått stilla. Det beräknas komma igång igen under senare delen av 2010.

Välkomna att kika in!


Demonstration av Imagetalk på ID-dagarna 2004

ID-dagarna 2005

Den 19-21 oktober var det dags för 2005 års ID-dagar på Factory Nacka Strand. Jag har sammanfattat de nyheter som jag tyckte var mest intressanta. Här är också en länk till min rapport från 2004 års ID-dagar, som är mer utförlig än årets. Det mesta av det som jag skrev om då är fortfarande aktuellt.

Demonstration av Vocab Plus på ID-dagarna 2004

 


Nya PCS-bildbaser på svenska

Nu finns det två färdiga bildbaser med PCS för Clicker 4. PCS 1 innehåller de ursprungliga 4000 symbolerna och PCS 2 innehåller ytterligare 3600 bilder som tillkommit mellan år 2000 och 2004. Dessa kan också läggas in i Widgit symbolskrift. Läs mer om detta på Hargdatas hemsida. Där finns det också fler nyheter om program för symbolskrift.

Nya PCS-symboler för Clicker 4 och Widgit symbolskrift.

Projektet Kommunikation genom ny teknik är slutfört. Det handlade om att hitta nya lösningar för personer med rörelsehinder och talhandikapp och bedrevs av logoped Bitte Rydeman och arbetsterapeut Gerd Zachrisson mellan 1999 och 2002, med stöd från Hjälpmedelsinstitutet och Vinnova. Det finns tre rapporter från projektet, som alla har publicerats av Hjälpmedelsinstitutet. Slutrapporten Kommunikation genom teknik - ur ett vardagsperspektiv finns dock endast att hämta i pdf-format. Styra dator med två kontakter

Nya programbeskrivningar

Några av de dynamiska kommunikationsprogrammen har kommit i nya versioner sedan rapporten "Dynamiska kommunikationsprogram och styrsätt för personer med rörelsehinder" publicerades 2001. Nu finns det något mer aktuella beskrivningar för fem av dessa program.  Man finner dem tillsammans med de övriga programmen under rubriken "Dynamiskt". En nyhet är att de också finns i PDF-format. Dessa filer kan hämtas här:

Clicker 4 PDF (151 Kb)  *  Mind Express PDF (117 Kb)  *  Speaking Dynamically Pro PDF (93 Kb)  *  Samtala PDF (104 Kb)  *  Widgit Symbolskrift 2000 PDF (242 Kb)


Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman och Eva Björck-Åkesson 

Nu har Hjälpmedelsinstitutet publicerat vår rapport Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Skriften handlar om hur man genom samarbete kan hitta bra lösningar för personer med kommunikationshandikapp. Genom att brukare, familj och personer i närmiljön deltar aktivt, ökar chansen att åtgärderna leder till ett ökat samspel med omgivningen.

Skriften är slutsåld men kan fortrarande hämtas som pdf från Hjälpmedelsinstitutets informationsbutik. Den har beställningsnummer  02206. Den kan också hämtas här.  

Rapport: Gemensam problemlösning vid AKK

ISAAC 2002 - Wonderful Communication

Den 10-15 augusti 2002 hölls ISAACs 10:de konferens, denna gång i Odense, Danmark.

Det var en mycket innehållsrik vecka, som man skulle kunna skriva mycket om Men framför allt måste vi hålla vad vi lovade dem som kom och lyssnade på vårt mini-seminarium på onsdagen, nämligen att lägga ut våra powerpoint-sidor från seminariet på hemsidan. Vårt föredrag hade titeln "Who's in charge. Consumer focus on AAC intervention". Vi som höll det var Eva Björck-Åkesson, Gerd Zachrisson och Bitte Rydeman. Presentationen är på engelska och man kommer till den genom att klicka här

Information om den internationella föreningen ISAAC kan man få ISAACs hemsida: www.isaac-online.org


Projektrapport: Dynamiska kommunikationsprogram och styrsätt

Fler sätt att läsa om programvaror och styrsätt!

Hjälpmedelsinstitutet gav 2001 vår rapport "Dynamiska kommunikationsprogram och styrsätt för personer med rörelsehinder". Den innehåller samma information som redan finns på dessa sidor, men som en lätthanterlig bok i A4-format med 128 sidor. Många av de kriterier som tas upp i boken kan fortfarande vara aktuella, men de programvaror som beskrivs har i de flesta fall nu ersatts av andra.

Boken kan hämtas i sin helhet som pdf-fil.


Jag som håller i sajten kommed.nu heter Bitte Rydeman och är logoped på datakommunikationscentret DaKo i Halmstad, där jag arbetar med kommunikationshjälpmedel för personer i alla åldrar. Förutom mitt arbete på DaKo har jag också en egen firma som heter BITTECH, där jag ägnar mig åt programutveckling och konsultuppdrag. Jag är också doktorand i lingvistik vid Göteborgs universitet.


Den som vill kontakta mig kan göra det genom e-post till Bitte Rydeman: "bitte@bittech.se".
 

Sidan uppdaterades 2010-05-08 av Bitte Rydeman


 

[ Start ] Projektet ] Symbolprogram ] Dynamiskt ] Samtalsapparater ] Hej skärm ] Länkar ] Konferenser ]