kommed.nu

Kommed.nu började som hemsida för projektet ”Kommunikation genom ny teknik” år 2000. information om det projektet kan man hitta under rubriken ”Kommunikation genom teknik”. Sajten har sedan dess fortsatt att vara en samlingsplats för information om kommunikation och teknik från mig, Bitte Rydeman.

Axplock ur projekt och rapporter

Här är en länk till projektet Mitt liv, mina ord, som pågår just nu: mittliv-minaord.se. I det projektet arbetar vi med vokabulär för samtalshjälpmedel, i nära samarbete med personer som använder sådana hjälpmedel som en viktig del i sin kommunikation.

Under rubriken Ord i rättan tid, hittar ni material från tidigare projekt om vokabulär, inklusive arbetsmaterial baserat på Göteborgs talspråkskorpus: Arbetsmaterial med ordlistor från Göteborgs talspråkskorpus.

Mycket av det jag skrivit genom åren har varit fritt att ladda ner och jag har försökt samla de flesta av dessa rapporter här. Den senaste var en kunskapsöversikt om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning som jag skrev åt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Den går att hämta här:

Du, jag och något att tala om. B. Rydeman 2015.

Rapporter som är kopplade till specifika projekt har jag samlat under projektens namn. Resurser angående vokabulär och ordlistor hittar man lättast under Ord  rättan tid. Där finns också pdf- filer från föredrag om projektet, samt min doktorsavhandling som bygger på arbetet i Ord i rättan tid.

DIKO-projektet, som pågick 2010 – 2014 har en egen hemsida: www.diko.nu. Där kan man läsa om hur man kan sätta upp sin egen digitala fotodagbok med hjälp av resurserna från projektet. En del av det vi lärde oss om projektet har jag och Anna Andersson skrivit om i rapporten Foton från min dag. B. Rydeman & A. Andersson 2014.

Lämna ett svar