Vokabulär för olika aktiviteter

Någon som har tänkt mycket på färdiga fraser som kan vara användbara i olika aktiviteter är vår medarbetare Åse. Hon lever själv med både teknisk och personlig assistans och hon tog redan i ett tidigare projekt fram exempel på fraser för att tala i telefon, boka taxi och förhöra sig om tillgängligheten när man ska resa någonstans. Den programvara hon arbetade i för projektet Ord i rättan tid kallades för Phrases, eller Frasse, och den finns inte tillgänglig längre. Men man kan ta del av Åses förslag i pdf-filen Frassefraser för aktiviteter

Vokabulär för appen Speech Assistant AAC för Android

I Mitt liv, mina ord har Åse arbetat med att ta fram ord och uttryck som den som lever med personlig assistans kan behöva säga till sina assistenter. Hon använde då appen Speech Assistant AAC, som är en prisvärd app för textanvändare, som de flesta själv kan ha råd med. För Android kostade appen 2021 cirka 150 kronor, för IOS något mer.

Morgonfraser I Speech Assistant
Sånt man kan vilja säga till sin assistent på morgonen, när man nyss har vaknat.

Att ta fram vokabulär för aktiviteter är ett pågående arbete. Just nu finns det två så kallade Profiler för appen Speech Assistant för Android att ta del av. Varje profil innehåller ett antal kategorier med tillhörande fraser. Man kan ha flera profiler installerade samtidigt i Speech Assistant och växla mellan dem. 

Kort lathund till Speech Assistant för Android

Eftersom menyerna i appen Speech Assistant AAC för Android är på engelska och det inte finns någon manual, har vi skapat en kort lathund. Där beskrivs bland annat hur man ska göra för att installera de filer i appen som vi delar med oss av här, via funktionen Restore.

Här kan du hämtaHär kan du hämta lathunden Funktionerna Backup och Restore i appen Speech Assistant för Android som pdf-fil. 

Allmänna fraser i Speech Assistant

Här är ett dokument i pdf-format som beskriver innehållet i profilen Allmän kommunikation. Den innehåller kategorierna Morgon / Artig-fraser, Hej då / avsluta, Snabba svar, Presentation, Hör inte, Missförstår mig, Små ord ++, Små ord –, Frågor ?? och Klia på…

Här kan du hämta backupp-filen Backup_20200716_1331_Allmän kom.txt

Guida någon att hjälpa till

Här är ett dokument i pdf-format som beskriver innehållet i profilen Guida någon (att hjälpa till). Den innehåller kategorierna Snabba svar, Finns inte / platser, Positiva uttryck, Frågor, Möbler / saker, Gå till…, 1:a, 2:a etc., Vänd / vrid, Dygnet / tiden och Vänster / höger.

Här kan du hämta backupp-filen Backup_20200717_1330_Guida någo.txt.