Projektaktiviteter

Projektgruppen träffades regelbundet, antingen via Skype, Zoom, på Furuboda Folkhögskola eller på Certec i Lund. Så här kunde det se ut när vi träffades via Skype:

Skypemöte i projektet
Bitte, Philip och Håkan Skypar

Många deltagare som använder samtalshjälpmedel

Det var inte bara vi i projektgruppen som medverkade i projektet. Vi hade deltagare från Luleå i norr till Ystad i söder. De hade alla lång erfarenhet av att själva använda samtalshjälpmedel. Det är erfarenheter som vi hade stor nytta av i projektet. Ibland träffades vi och arbetade tillsammans och dessemellan jobbade deltagarna vidare på hemmaplan, tillsammans med anhöriga och personal. 

Föreningen Blisshuset

I projektet samarbetade vi med föreningen Blisshuset i Luleå. De var bland annat engagerade i att testa olika varianter på vokabulär och att testa och ge återkoppling på de övningar som ingår i kursmaterialet KOM MED. Föreningen Blisshuset beskriver sina olika aktiviteter med bliss-språket i sin blogg, som ni hittar här

Fler möten via Zoom och Skype under Coronapandemin

Redan innan Corona brukade vi varva fysiska träffar med samtal via Skype, men sedan mitten av mars 2020 behövde så gott som alla projektaktiviteter ske online. Vi använde oftast Zoom, som vi tyckte fungerar mycket bra när hade gruppmöten. Det brukade inte krångla och det var lätt att dela skärm. Det är väldigt bra att kunna dela sin samtalskarta via Zoom, så de andra kan följa med när en deltagare som använder samtalshjälpmedel har ordet.

Zoom-möte där en deltagare delat skärm så de andra kan se hans samtalshjälpmedel
Samtal om att hålla avstånd under Corona

Hantera Zoom via sitt hjälpmedel

För de som använder programmet Grid 3 har Håkan skapat en panel som man kan använda för att styra Zoom. Via panelen kan man starta Zoom, ansluta till ett samtal och komma åt en hel del av de funktioner som behövs för att kunna delta självständigt i en möte. Håkan visar och berättar om detta i denna korta film på YouTube.

Film som visar panel i Grid 3 för att styra Zoom
Håkan demonstrerar Grid 3-panelen på YouTube