Tala med tecken

Vi kommunicerar alla på många olika sätt: vi talar, skriver för hand och på datorn, gestikulerar, chattar, skickar smileys etc. Personer som använder AKK har ofta nytta av att kombinera olika kommunikationssätt: tal, ljud, minspel, tecken, bilder, symboler och skrivna ord. På den här sajten har jag mest skrivit om olika tekniska lösningar. Men innan jag började arbeta mer och mer med hjälpmedel var jag engagerad i att öka kunskapen om det som nu kallas Tecken som AKK, men då kallades teckenkommunikation. Under 1989-90 drev jag ett projekt som ledde fram till kursmaterialet Tala med tecken, som var uppbyggt kring populära sånger och sagor. Fram till och med 2005 såldes materialet genom Landstinget Halland, men sedan 2005 har jag själv tagit över detta genom min firma BITTECH. Det går fortfarande att beställa en DVD med materialet Sånger med tecken som togs fram genom projektet, men övriga resurser har jag gjort helt fria.

Tala med tecken

Teckenkommunikation i förskolan – projektrapport 1990

Tala med tecken kursbok, del 1

Tala med tecken kursbok, del 2

Sånger med tecken – teckenblad