DIKO

DIKO – den digitala kontaktboken var ett design- och metodutvecklingsprojekt med målsättning att skapa en plattform för digitala kontaktböcker för familjer som har barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

Projektet startade den 1 oktober 2010 och pågick till 31 mars 2014. Det var ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Furuboda, FUB, Certec och Lunds kommun (Fågelskolan). Det bedrevs med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektgruppen bestod till att börja med av Bitte Rydeman (projektledare, Furuboda/Certec), Arne Svensk (Certec), Anna Andersson (FUB), Mona Ekelin och Karin Andåker (Fågelskolan), Héctor Caltenco (Certec) och Per-Olof Hedvall (Furuboda/Certec). Under det tredje projektåret tillkom också deltagare från Kungsbacka kommun, Region Halland och Furuboda Kompetenscenter.

Hemsidan för DIKO i februari 2012
DIKO-projektets hemsida i februari 2012

Syftet med DIKO-projektet var att skapa nya möjligheter för barn, familjer och skolpersonal att kunna använda bilddagböcker och sociala nätverk på internet. Vi ville skapa en säker och lättanvänd plattform där varje barn kunde ha sitt eget nätverk där han/hon kunde dela bilder och upplevelser med andra. Det var också viktigt att göra det möjligt för barnen att använda systemet så självständigt som möjligt, så det kunde vara ett redskap för att själv fotografera, minnas, återberätta och kanske också planera.  

Dag med tre bilder i DIKO
En dag i DIKO-dagboken

För att kunna skapa något som kunde bli just så lättanvänt och användbart som vi önskade behövde projektgruppen och deltagarna arbeta nära tillsammans. Nio familjer var med i projektet från början. Allra först tog vi reda på hur bilder, filmer, kontaktböcker och dagböcker redan användes, både i skolan och hemma. Under våren 2011 utvecklade vi den första versionen av plattformen, baserat på kännedom om barnen, familjernas önskemål och de kunskaper som finns i projektgruppen. Nästa steg var att barnen, familjerna och skolpersonalen börja använda DIKO-plattformen.  Deras erfarenheter kom att ligga till grund för kommande versioner. Internetplattformen utvecklades stegvis, liksom smarta kameraverktyg för mobiltelefoner. Under tredje projektåret medverkade, förutom barnen, också unga vuxna i daglig verksamhet och vuxna med förvärvade hjärnskador. De nya deltagarna bidrog också i hög grad till utvecklingen av DIKO.

Veckovy i DIKO-dagboken
En vecka i DIKO-dagboken

 Utvecklingen och användningen av DIKO fortsatte fram till och med november 2017. Rapporten Foton från min dag beskriver erfarenheterna från projektet och ger även en allmän bakgrund till fotodagböcker.