Kommunikationskartor

Här kan ni hitta kommunikationskartor som kan användas vid övningarna i kursmaterialet KOM MED – kommunicera med teknik.

KOM MED - kommunikationskartor

I boken KOM MED – kommunikationskartor finns det 16 kommunikationskartor som ingår i övningarna. Dessa finns också att hämta en och en på sidan ”Kommunikationskartor som finns med i boken”.

Utöver det finns det fler kommunikationskartor på sidan ”Andra kommunikationskartor”.

Övrigt material som behövs i övningarna går att på sidan Resurser till KOM MED och dess undersidor.