Om Bitte

Bitte Rydeman

Jag som håller i den här sajten heter Bitte Rydeman och jag arbetade fram till min pensionering i februari 2022 som universitetslektor vid Certec på Lunds Universitet. Jag har också av och till varit knuten till föreningen Furuboda. En del av det som man kan hitta här tillkom under den period då jag arbetade som logoped inom Region Halland. Jag var där verksam inom barnhabiliteringen i Halmstad mellan 1980 och 1999 och på dataresurscentret DaKO mellan 2000 och 2010. Parallellt med mitt arbete som logoped drev jag ett flertal projekt, varav några beskrivs här på kommed.nu. Jag var också under tiden 2000 till 2010 doktorand vid Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik (som mot slutet uppgick i institutionen Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori).

Du kan nå mig via bitte (snabel-a) rydeman.com.

Välkommen att höra av dig om det är något du undrar över.

Något om mitt arbete på Certec

Certec är en del av Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet, där jag arbetade som forskare och lärare och dit jag fortfarande är knuten. Som lärare var jag bland annat ansvarig för två distanskurser under åren 2012 – 2021: Att utforma tankestöd i vardagen och Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg. Under några år ansvarade jag också för distanskursen Framtidens äldreboende – design för det moderna äldrelivet.
Jag har också undervisat om universell utformning och kognitivt och kommunikativt stöd.

Min forskning har bland annat varit inriktad mot användning och utveckling av kommunikationshjälpmedel för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, men också mot universell utformning och tekniskt och mänskligt stöd i många olika sammanhang.

Projekt jag medverkat i

Under 2019 – 2021 ledde jag projektet Mitt liv, mina ord – ett Arvsfondsprojekt inriktat på delaktighet, självbestämmande och tillgång till ett rikt ordförråd för personer som använder samtalshjälpmedel. 

Mellan 2018 och 2020 deltog jag, i samarbete med Lunds kommun, i EU-projektet CISCOS, som handlade om hur man kan omsätta FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning (CRPD) i praktiken. Under samma tid medverkade jag i projektet Speducult, som bland annat utmynnade i skriften Multisensoriska sinnesrum i Sverige.  

Under 2017 medverkade jag i projektet Universell utformning på skånska muséer och under 2016 till 2019 i EU-projektet STARR, som handlade om teknik för att minska risken för en andra stroke, genom att erbjuda råd och stöd i hemmet.

2015 – 2016 medverkade jag i forskningsprojekten TeMA (Teknisk och Mänsklig Assistans), ABBI (Audio Bracelet for Blind Interaction) och NavMem (Navigationsstöd för personer med minnessvårigheter).
Mellan 2013 och 2015 var jag knuten till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA), för att arbeta med en kunskapsöversikt om kommunikativa hjälpmedel för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättningar, med extra fokus på modern teknik. Resultatet blev kunskapsöversikten Du, jag och något att tala om – om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.

Mellan 2010 – 2013 var jag projektledare för DIKO- den digitala kontaktboken, som var ett samarbete mellan Föreningen Furuboda, Certec, FUB i Lund med omnejd och Lunds kommun. Projektet stöddes av Arvsfonden.

2005 – 2008 ledde jag Arvsfondsprojektet Ord i rättan tid, som fokuserade på färdiga fraser i samtalshjälpmedel.

Den 4 juni 2010 försvarade jag min doktorsavhandling kallad ”The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids” vid IT-fakulteten i Göteborg. Opponent var professor Susan Balandin från Högskolan i Molde, Norge. Professor Elisabeth Ahlsén vid institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet har varit min handledare och professor Mats Granlund vid Högskolan i Jönköping och professor emerita Bodil Jönsson vid Lunds Universitet var mina bihandledare.