Ord i rättan tid

Projektet Ord i rättan tid handlar om vokabulär för samtalshjälpmedel, framför allt vilken roll färdiga fraser kan ha i hjälpmedlen. Det bedrevs av föreningen Furuboda tillsammans med föreningen ISAAC-Sverige med stöd från Arvsfonden mellan september 2005 och augusti 2008.

Samtal i affär

I Ord i rättan tid har vi arbetat med fraser för särskilda aktiviteter, framför allt för att gå och handla och för att småprata. Vi har tagit fram ett vokabulär kallat Frasse, som dels finns i en textversion i ett eget program med samma namn, dels som anpassningar i programmen Mind Express och Communicator. I projektet har vi bland annat samarbetat med personer som är vana hjälpmedelsanvändare för att utvärdera vokabuläret.

En rapport om bakgrunden till vokabuläret Frasse kan man hitta här:

Färdiga fraser i samtlshjälpmedel – bakgrund till programmet Frasse.

Textversion av vokabuläret Frasse

Det program med exempelvokabulär som skapades i projektet har utgått, eftersom det bara fungerade med Windows XP och Vista.

Doktorsavhandling – The Growth of Phrases

Den 4 juni 2010 försvarade jag min doktorsavhandling kallad ”The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids” vid IT-fakulteten i Göteborg. Opponent var professor Susan Balandin från Högskolan i Molde, Norge.  Avhandlingen, som är skriven på engelska, finns att hämta här: The Growth of Phrases. B. Rydeman, 2010.

Här är några resurser från projektet:

Arbetsmaterial med ordlistor från Göteborgs talspråkskorpus

En första analys av samtal i affär

Några av de presentationer av projektet Ord i rättan tid som gjordes:

Presentation på ID-dagarna 2006

Presentation på ISAAC-konferensen i Düsseldorf 2006

Presentation på ID-dagarna 2008

Presentation på Kommunikationskarnevalen 2010