Värderingsskalor

Om värderingsskalor

Personer som har svårt att tala eller på annat sätt självständigt uttrycka sin åsikt, kan ibland ha nytta av att visa vad de tycker genom att peka på en värderingsskala. Samtalspartnern kan då ställa en fråga av typen ”Vad tycker du om XX?” och be personen svara genom att peka på en skala. Det kan då vara bra att ha en skala till hands som har det antal alternativ som personen föredrar, eller har lättast att svara på. Vanliga alternativ är 3, 5, 7, eller 9 skalsteg. Vissa personer klarar sig med en skala som bara innehåller siffror, medan andra behöver ha skrivna ord och/eller bildsymboler som förstärkning i skalan också. Om man behöver ringa in personens svar eller inte, beror på sammanhanget.

Det behöver alltid vara tydligt utsagt vad den lägsta respektive högsta siffran betyder, till exempel Urdåligt/Jättebra, Hatar det/Älskar det, Aldrig/Hela tiden, Jätteful/Ursnygg. Oftast representerar siffran 1 något negativt, medan den högsta siffran i skalan står för något positivt. 

Exempel

Fråga: ”Vad tycker du om tröjan i den här annonsen? Tycker du att den är snygg?” Visa skalan och säg:

”1 står för hemskt ful, 3 står för varken snygg eller ful, 5 står för jättesnygg. Vad tycker du?”

Vänta in personens svar och stäm sedan av att du tolkat rätt: 

”Du svarade 4, snygg, men inte jättesnygg.”

Om personen bekräftar svaret kan ni gå vidare, fortsätt annars tills ni kommit fram till svaret.

Tips

  • Många personer som använder samtalshjälpmedel kan svara genom att skriva en siffra.
  • Andra personer kan ha nytta av att peka på ett utskrivet blad på en skala, eller i datorn.
  • Involvera användaren i att utforma värderingsskalorna och bestämma vad skalstegen ska stå för. Det kan behövas ett flertal skalor för olika frågeställningar.
  • Värderingsskalor kan användas för att underlätta vardagssamtal, men också som verktyg för olika typer av utvärderingar.
  • Metoden samtalsmatta använder värderingsskalor på ett strukturerat sätt. Du kan läsa mer om metoden hos DART: Uttrycka åsikter med samtalsmatta. Du kan också läsa om samtalsmatta på Papunet.

Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket AB 2021 | www.symbolbruket.se