Mina kommunikations-hjälpmedel

Mina kommunikationshjälpmedel är ett verktyg för personer som använder kommunikationshjälpmedel och de som assisterar dem i vardagen. Det har tagits fram inom projektet Mitt liv, mina ord, i samarbete med projektdeltagare som själva använder hjälpmedel för att kommunicera och med deras assistenter. 

Rubriker i Mina kommunikationshjälpmedel

Materialet bygger på insikten att kommunikationshjälpmedel behöver kunna förändras så att de alltid är aktuella och att användarna själva vill vara delaktiga i detta arbete. När hjälpmedelsanvändaren och en assistent eller annan stödperson arbetar med materialet tillsammans, kan de få syn på både vad som fungerar bra och på sådant som kan behöva förändras. Den färdiga översikten kan också vara till stöd för ny personal.

MATERIALET BESTÅR AV TRE DELAR:

A. MINA KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL 

Här beskrivs materialet och de frågor som ska besvaras om de olika kommunikationshjälpmedlen.

Exempel på några av frågorna och tänkbara svar
Exempel på några av frågorna och tänkbara svar

Här finns också blanketter som kan fyllas i, så man får en översikt på en sida över varje hjälpmedel. Dokumentet går att fylla i genom att skriva text i datorn (tänk då på att spara dokumentet när det är ifyllt). Det går också att skriva ut dokumentet och fylla i det för hand.

B. FRÅGOR OM MINA KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL

Ett frågeformulär med alternativsvar som gör det möjligt att svara på frågorna om hjälpmedlen på olika sätt. Där det finns alternativsvar kan användaren peka eller svara med en siffra.

Alternativfrågor om Mina kommunikationshjälpmedel
Frågeguide med alternativsvar

C. ÖVERSIKT ÖVER MINA KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL

Denna blankett fylls i sista och ger en översikt över svaren om de olika kommunikationshjälpmedel som en person har. Precis som de andra dokumenten går det att fylla i genom att skriva text i datorn. Det går också att spara och skriva ut.

Översiktsblad som ger en sammanställning över tre kommunikationshjälpmedel
Översiktsblad med plats för tre hjälpmedel

HÄMTA ALLA TRE DOKUMENTEN SOM PDF-FILER

Här kan du hämta alla tre dokumenten:

A. MIna kommunikationshjälpmedel

B. Frågor om mina kommunikationshjälpmedel

C. Översikt över mina kommunikationshjälpmedel

FILM OM MINA KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL

Här kan du se en film om materialet. Bitte Rydeman berättar, tillsammans med Philip Fransson och Håkan Larsson. Filmen visades först i samband med Certec informerar 21 oktober 2021.