Publikationer

Eftersom inte alla rapporter och andra publikationer som jag har skapat tillhör något av de större projekt som har fått egna sidor här, så har jag valt att göra en samlad lista över de viktigaste publikationerna som jag helt fritt kan dela med mig av. För artiklar i vetenskapliga tidskrifter och kapitel i editerade böcker hänvisas dock till ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5376-2979, alternativt Lunds universitets forskningsportal https://portal.research.lu.se/sv. Skriv Bitte Rydeman i sökrutan där för att se de publikationer jag medverkat i.

2022

KOM MED – kommunicera med teknik. B. Rydeman, E. Vinblad, P. Fransson & H. Larsson, 2022. Kursmaterial i tre delar om AKK och teknik, utvecklat i samarbete med personer som själva använder samtalshjälpmedel.

KOM MED – kursbok

KOM MED – metoder och övningar

KOM MED – kommunikationskartor

2020

Multisensoriska sinnesrum i Sverige. B. Rydeman, C. Rådenmark & M. Olsson 2020.

Resultatet av en enkätundersökning om Multisensoriska sinnesrum / Snoezelen i Sverige, genomförd inom ramen för det internationella Speducult-projektet.

2015

Du, jag och något att tala om. B. Rydeman 2015.

Kunskapsöversikt om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Uppdrag åt Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

2014

Foton från min dag. B. Rydeman & A. Andersson 2014.

Rapport från DIKO-projektet. Ett projekt inriktat på digitala kontaktböcker/dagböcker, med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet drevs av Föreningen Furuboda i samarbete med FUB i Lund med omnejd och Lunds kommun.

2013

Ring mig! Rydeman, Rejdvik & Richter 2013

En uppdatering av en skrift om Alternativ telefoni, på uppdrag av Hjälpmedelinstitutet.

2012

Language Use with Blissymbolics, Rydeman 2012

Proceedings från forskningskonferensen vid ISAAC 2012 i Barcelona.

2010

The Growth of Phrases. B. Rydeman, 2010.

Doktorsavhandling i Allmän språkvetenskap, framlagd vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgsuniversitet. Opponent var professor Susan Balandin, som då var verksam vid universitetet i Molde i Norge. Mina handledare var Elisabeth Ahlsén, professor vid Göteborgs universitet, Mats Granlund, professor vid Högskolan i Jönköping och Bodil Jönsson, professor emerita vid Lunds universitet.

Färdiga fraser i samtlshjälpmedel – bakgrund till programmet Frasse.

Populärvetenskaplig sammanfattning av resultatet från projektet Ord i rättan tid, som bedrevs 2005 – 2008 med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Ring mig! Rydeman 2010. Olika sätt att telefonera när man har tal- och språksvårigheter.

Denna skrift författade jag åt Hjälpmedelsinstitutet, i samarbete med Jesper Persson och Cecilia Embring vid datareusrscentret DaKo i Halland och Håkan Larsson vid Föreningen Furuboda.

2006

Sånger med tecken – teckenblad. Bitte Rydeman 2006

I projektet Tala med tecken producerades en sångvideo kallad Sånger med tecken. De ursprungliga teckenillustrationerna var ritade och när jag tog över materialet från Landstinget Halland var jag osäker på om jag hade rätt till de teckenbilderna. Jag fångade därför teckenillustrationer från videon istället och skapade den här skriften med de tecken som används i videon.

2004

Kommunikation genom teknik – ur ett vardagsperspektiv. Rydeman & Zachrisson 2004

Detta är slutrapporten från projektet Kommunikation genom teknik, publicerad av Vinnova och Hjälpmedlsinstitutet.

2003

Using multimodal annotation tools, B. Rydeman 2003

Kursuppsats i Lingvistik vid Göteborgs universitet, i doktorandkursen Multimodal kommunikation. Lärare professor Jens Allwood.

Programbeskrivningar från Hej Skärm” B. Rydeman 2003

Inom uppdrag från SIH Läromedel / Specialpedagogiska institutet producerade jag ett antal rapporter som kallades Hej skärm!. Uppdraget var att ”beskriva och förteckna datorprogram som är särskilt lämpliga för elever med tal-, språk-, eller röststörningar”. Det blev fyra sådan förteckningar: 1993, 1994, 1996 och 2000. 2003 lades programbeskrivningarna istället ut på nätet. Det är de som finns i det här dokumentet. 2005 lanserades istället Kikaren – Tal och språk på SPSMs hemsida. Jag arbetade med denna tills den lades ner efter några år.

2002

Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Zachrison, Rydeman & Björck-Åkesson 2002

Denna rapport publicerades av Hjälpmedelsinstituten inom ramen för projektet Kommunikation genom teknik.

2000

Dynamiska kommunikationshjälpmedel och styrsätt för personer med rörelsehinder. Rydeman & Zachrisson 2000

1999

Making play possible. Johansson, Johansson & Rydeman 1999

Den 9 maj samlades forskare på Högskolan i Halmstad för ett symposium kallat ”Toys as Means of Assistance for Disabled Children and Young People”. Vi var några från Habiliteringen i Halmstad som hade gjort en film som vi presenterade vid konferensen. Den visade vad som fanns tillgängligt för barn med funktionsnedsättning i form av anpassat lekmaterial och vad man kan behöva tänka på. Vi kallade filmen ”Making play possible” och det här dokumentet innehåller speakertexten från filmen plus illustrationer från denna. Vi som hade gjort filmen var Eva Johansson, förskollärare, Gunilla Johansson, hjälpmedelskonslulent och jag, Bitte Rydeman, logoped.

1990

Teckenkommunikation i förskolan – projektrapport. B Rydeman 1990

Tala med tecken kursbok, del 1. B Rydeman 1990

Tala med tecken kursbok, del 2. B Rydeman 1990