Resurser till KOM MED

Här kan ni hitta resurser som inte är kommunikationskartor, som kan användas vid övningarna i kursmaterialet KOM MED, men också för eget bruk för andra syften

Arbetsblad till kommunikationsbok

Om hur man kan skapa en kommunikationsbok vid afasi. Här finns ett arbetsblad man kan använda för att anteckna vad som ska finnas med i boken, samt länkar till externa resurser.

Värderingsskala ett till fem

Om värderingsskalor. Ett par sådana skalor finns att hämta här.

Översiktsblad som ger en sammanställning över tre kommunikationshjälpmedel

Mina kommunikationshjälpmedel – ett material som också är framtaget inom projektet Mitt liv, mina ord.

Samtalskort till KOM MED

Samtalskort till KOM MED. Dessa kort kan användas i de övningar i KOM MED – metoder och övningar som hänvisar till samtalskort. De kan också användas fritt i alla situationer då det behövs tips på samtalsämnen.