Kommunikationsbok vid afasi

I KOM MED – kursbok och KOM MED – metoder och övningar står det om hur man kan skapa en kommunikationsbok vid afasi. Det som står där bygger på ett tidigare Arvsfondsprojekt kallat KOMM-A, som bedrevs vid kommunikations- och dataresurscentret DART i Göteborg. Inom det skrevs det en rapport kallad Kommunikation, AKK och kommunikationsböcker vid afasi, skriven av Joana Kristensson, Gunilla Thunberg, Ann Ander och Anneli Schwarz 2010.
Det finns också ett examensarbete i logopedi, skrivet av Signe Hens och Amanda Nyberg 2011: Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet.
På DARTs hemsida finns det mallar till kommunikationsboken.

Vi har skapat ett arbetsblad som är tänkt att användas vid arbetet med kommunikationsboken. Där kan man börja skriva in den information som ska in i kommunikationsboken.

Exempel på vad man kan börja skriva i arbetsbladet