KOM MED – KURSmaterial

KOM MED – kommunicera med teknik är ett kursmaterial för utbildning av assistenter och andra som arbetar och lever nära ungdomar och vuxna med omfattande kommunikationssvårigheter på grund av funktionsnedsättning. 

Omslag till KOM MED Kursbok, Metoder och övningar, samt Kommunikationskartor
Omslag till KOM MED Kursbok, Metoder och övningar, samt Kommunikationskartor

Materialet utvecklades inom projektet Mitt liv, mina ord, i samverkan med personer som själva använder kommunikationshjälpmedel och deras assistenter, med stöd från Allmänna arvsfonden.

Kursmaterialet består av:

KOM MED kursbok

KOM MED – kommunicera med teknik,
Kursbok

Författare:
Bitte Rydeman
Elin Vinblad
Philip Fransson
Håkan Larsson

KOM MED metoder och övningar

KOM MED – kommunicera med teknik,
Metoder och övningar

Författare:
Elin Vinblad
Bitte Rydeman
Philip Fransson
Håkan Larsson

KOM MED - kommunikationskartor

KOM MED – kommunicera med teknik,
Kommunikationskartor

Författare:
Bitte Rydeman
Elin Vinblad
Philip Fransson
Håkan Larsson

Det finns en del olika typer av material som kan användas vid övningarna. Ni hittar det på sidan Kommunikationskartor och dess undersidor och under Resurser till KOM MED.

Kursböckerna finns i både tryckt och digitalt format. De tryckta böckerna kommer snart att gå att beställa från Föreningen Furuboda