Idéer om ord och vokabulär

När man ska lägga upp ett vokabulär för samtalshjälpmedel finns det mycket att ta hänsyn till. Även när det finns ett färdigt vokabulär på plats, behöver det anpassas till den person som ska använda det och fortsätta att utvecklas efter hand. Hur det ska gå till och hur den som använder samtalshjälpmedel själv kan vara drivande och delaktig i denna utveckling stod i fokus för Mitt liv, mina ord.

Dessa delar behövs i vokabulär för samtal

Skapa nytt, snabbfraser och aktiviteter/samtalsämnen
Komponenter i vokabulär för samtal

Skapa nytt

Det allra viktigaste är att man har möjlighet att skapa nya uttryck för det man vill säga. Det kan man göra genom att skriva med bokstäver på ett tangentbord, eller kombinera bildsymboler till fraser eller meningar. Det är det som menas med Skapa nytt, till vänster i bilden.

När man använder bildsymboler eller hela ord för det som ska skapas nytt, har man ofta en meny där man kan gå till olika sidor för att hämta orden. Men en typ av struktur som blir allt mer populär är en där huvudsidan består av basord eller kärnord. Vi berättar mer om det på sidan Vokabulär med basord

Aktiviteter / Samtalsämnen

Vissa saker som man vill kunna säga lite extra snabbt, eller som man vill berätta om många gånger kan man göra iordning i förväg och spara på en särskild plats i sitt samtalshjälpmedel. Det är det som menas med Aktiviteter / Samtalsämnen.

Det kan till exempel handla om att berätta om sig själv, något man varit med om, eller frågor man vill ställa ofta. Det kan också handla om att förbereda vad man vill säga i en viktig aktivitet, som ett läkarbesök, eller ett bankärende. Vi ger exempel på sådana uttryck på sidan Vokabulär för olika aktiviteter.

Snabbfraser

En särskild sorts uttryck är det som kallas Snabbfraser. Det handlar om snabba uttryck för att säga vad man tycker, reagera på vad andra har sagt, eller hantera samtalet.

Snabbfraser skiljer sig från de mer aktivitets-specifika fraserna, genom att de är uttryck som man har nytta av i många olika sammanhang. De behöver vara lätta att komma åt snabbt, som komplement till att skriva eller prata om ett särskilt samtalsämne. Vi berättar mer om snabbfraser på sidan Snabbfraser i samtalshjälpmedel.