Mitt liv, mina ord

Skriva och redigera AKK

I projektet Mitt liv, mina ord, arbetade vi för att människor som använder hjälpmedel för att tala ska få tillgång till ett ordförråd som utvecklas hela livet. De ska också själva kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina kommunikationshjälpmedel. Projektet startade i augusti 2018 och avslutades i november 2021. Det drevs av Föreningen Furuboda, i samarbete med Furuboda AssistansIntressegruppen för AssistansberättigadeFUB i Lund med omnejd, föreningen ISAAC-Sverige och Certec vid Lunds universitet, med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Projektet Mitt liv mina ord är avslutat, men resultaten lever kvar på olika sätt. Ett sätt är genom kursmaterialet KOM MED – kommunicera med teknik, som riktar sig till assistenter och andra som arbetar och lever nära personer som använder samtalshjälpmedel. Ett annat är genom verktyget Mina kommunikationshjälpmedel. Ytterligare ett är genom de olika idéer om vokabulär och tekniska lösningar för självständighet och delaktighet som vi arbetat med i projektet. 

Slutkonferens för Mitt liv, mina ord

Torsdag den 25 november 2021 var det slutkonferens för projektet Mitt liv, Mina ord. Konferensen ägde rum online, via Zoom. Konferensen spelades in och du kan se den här på YouTube:

Slutkonferens för Mitt liv mina ord i november 2021

Projektgruppen

Projektgruppen för Mitt liv, mina ord bestod av medarbetare med lång erfarenhet av att arbeta med hjälpmedel för kommunikation: logopederna Håkan Larsson, Elin Vinblad och Bitte Rydeman (som också var projektledare) och Philip Fransson, som är en erfaren hjälpmedelsanvändare. Philip kommunicerar med Bliss och styr sina hjälpmedel med huvudmus. Under projektets första halvår ingick också arbetsterapeut Ulla Ekeberg i projektgruppen – hon var fortsatt knuten till projektet som konsult.

Projektets målgrupp

I målgruppen för projektet ingick både personer med medfödda funktionsnedsättningar och personer som drabbats av skada eller sjukdom senare i livet, som påverkar deras tal- och/eller språkförmåga så att de behöver använda Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). 
I projektet arbetade projektgruppen nära personer som själva använder kommunikationshjälpmedel. På grund av Corona-pandemin ägde en stor del av det arbetet rum online.

Att delta i Mitt liv, mina ord

Inför samarbetet i projektet sammanfattade vi information i en presentation riktad till dem som funderade på att vara med i projektet. Där beskrev vi projektet och vad det skulle innebära att delta i projektet när man själv använder samtalshjälpmedel i vardagen. På grund av Corona blev det inte exakt som det beskrevs i presentationen. Presentationen i sin helhet finns här som pdf: 

Medverka-i-Mitt-liv-mina-ord_information-till-deltagare

Samma presentation finns också som presentation med speakertext på YouTube, fast i två delar:

Del 1: Introduktion till Mitt liv, mina ord

Del 2: Att medverka i Mitt liv, mina ord

Varför behövdes projektet?

Det saknades rutiner och kunskap om hur man ska kunna stödja utvecklingen av ordförrådet för personer som är beroende av högteknologiska hjälpmedel för att kunna uttrycka sig. Ofta är det personer i den nära omgivningen som behöver lägga in de nya orden i hjälpmedlet, till exempel familjemedlemmar, assistenter eller lärare. Men vem ska bestämma vilka ord det ska vara, och vilka behövs och önskas av användaren? 

Den som inte själv kan prata och inte kan läsa och skriva kan ha svårt att berätta vilka ord som saknas och kan ofta inte hantera den del av hjälpmedlet där man gör anpassningar och lägger in den nya orden. Få samtalshjälpmedel är utformade med tanke på att användaren ska kunna göra sådant själv. 

Förväntade resultat

När projektet Mitt liv, Mina ord startade, förväntade vi att vi skulle ha uppnått följande när projektet var slut:

  • Nya metoder som innebär att personer som använder högteknologisk AKK kan påverka innehåll och utformning av sina kommunikationshjälpmedel, så att ordförrådet är aktuellt, personligt och tillräckligt för de aktiviteter de deltar i. Dessa metoder innebär nya sätt för samverkan mellan AKK-användare och stödpersoner.
  • En metodbok som kan användas av personer som använder högteknologisk AKK tillsammans med anhöriga och assistenter
  • Startvokabulär för några populära AKK-hjälpmedel/appar som innehåller ord och yttranden för olika aktiviteter som är framtagna i samarbete med personer som själva använder högteknologisk AKK och som kan användas både för kommunikation och inspiration och i utbildning. 
  • Ett studiematerial som kan användas vid utbildning av assistenter och andra som finns nära personer som använder högteknologisk AKK.

Vi hoppas att det material som tagits fram inom projektet ska vara till nytta i enlighet med projektets mål!

Projektpartners för Mitt liv, Mina ord
Föreningen Furuboda, IfA, FUB, ISAAC-Sverige, Certec vid Lunds universitet och Furuboda assistans
Med stöd från Allmänna arvsfonden
Med stöd från Allmänna arvsfonden