Om kommunikationspass

Kommunikationspass är ett sätt för en person med kommunikationssvårigheter att berätta om sig själv, framför allt för nya personer så de snabbt får veta sådant som får kommunikationen att fungera. Genom kommunikationspasset får de veta hur AKK-användaren vill ha det och vad de själva behöver göra för att underlätta samtalet. 

Det kan också handla om annat som är särskilt viktigt för personer i omgivningen att känna till, till exempel allergier, vad AKK-användaren kan behöva hjälp med och annat som underlättar för nya människor att lära känna personen.

Tredelat kommunikationspass
Litet, tredelat kommunikationspass

Ett kommunikationspass skrivs alltid från användarens synvinkel och innehåller foton och bildsymboler, så personen vet vad det står i det och själv kan använda det för att berätta.
Det är viktigt att användaren själv är delaktig i utformningen av kommunikationspasset, så långt det är möjligt. Familjemedlemmar och andra som känner personen väl brukar också vara engagerade i utformningen. Ett kommunikationspass är ett levande dokument, som aldrig blir ”färdigt”. Det är viktigt att informationen alltid är aktuell.

Ibland är kommunikationspasset en liten bok, ibland består det bara av en sida. Det finns också olika sätt att skapa digitala kommunikationspass. Ett kommunikationspass är kortfattat och innehåller inte allt som personal som stödjer användaren behöver veta. Det kan inte ersätta en kommunikationskarta, ett samtalshjälpmedel eller en genomförandeplan. Den som använder AKK kan också ha med information som brukar finnas i ett kommunikationspass i sitt samtalshjälpmedel, så det alltid finns till hands.

Exempel på rubriker

• Presentation av mig

• Bra att veta om mig

• Hur jag kommunicerar

• Jag är bra på / Vad jag tycker om

• Gör så här

• Jag behöver hjälp med

• Viktiga personer och platser

• Vad jag brukar göra

• På gång just nu

Mall till tredelat kommunikationspass

Här är en mall till ett dubbelsidigt, tredelat kommunikationspass i A4. Mallen är skapad i Word: Mall_kommunikationspass_vikbar_dubbelsidig-A4.docx

Detta är ett exempel på hur ett ifyllt, sådant kommunikationspass kan se ut: Exempel_kommunikationspass_vikbar_dubbelsidig-A4.pdf

Andra resurser om kommunikationspass

• Rättvisat – digitalt kommunikationspass: www.brackediakoni.se/rattvisat 

• Från DARTs hemsida www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/om-dig

• Brittisk hemsida: www.communicationpassports.org.uk/resources