Andra kommunikationskartor

Här finns andra kommunikationskartor än de som ingår i boken KOM MED -kommunikationskartor. De är också tänkta att användas i arbetet med övningarna i KOM MED – metoder och övningar.

Ögonpekningskarta med instruktioner

Ögonpekningskarta med basord och instruktioner (dubbelsidig, med Widgitsymboler)

Bokstavstavla med ord

Bokstavstavla i QWERTY-ordning (med frevkenta basord från talspråket)

Fyrval snacks

Val mellan fyra snacks (skapad via bildstod.se)

Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket AB 2021 | www.symbolbruket.se