Vokabulär med basord

Med basord eller kärnord (som de också kallas) menar vi de mest använda orden i språket. I det svenska talspråket är till exempel de 10 mest frekventa orden det, är, ja, att, jag, så, som, inte och har. Det handlar alltså ofta om de små ord som binder ihop språket, inte de som har mest innehåll i sig själva. Därför brukar det inte finnas några substantiv bland basorden.

Det har blivit allt mer populärt att ha basord på första sidan i vokabulär för kommunikationshjälpmedel. Ett exempel på ett sådant vokabulär är Snap Core First från Tobii Dynavox, ett annat är Supercore från Smartbox / Picomed, som snart också kommer att finnas på svenska.

I vokabuläret Frasses fraser för Speech assistant för IOS, som du kan läsa mer om på sidan om snabbfraser, finns det också en sida med basord. De basorden är baserade på en svensk talspråksdatabas kallad GSLC. GSLC innehåller ord och uttryck som spelats in i en mängd olika aktiviteter där personer har talat med varandra.

Basord i Speech Assistant för IOS
Basord i profilen Frasses Fraser i Speech Assistant för IOS

Ord som blissanvändare säger

Personer som använder bliss har oftast inte haft något talat språk från början. Därför är det inte säkert att deras vanligaste ord är samma som de som personer som talar säger.

För att prova idén med basord i projektet, ville vi veta vilka ord deltagarna som använder bliss brukar använda mest. Vi bad därför fem blissanvändare att ge oss en lista med de 20 ord som de tyckte var viktigast att kunna få tillgång till snabbt. Vilka de orden var kan man läsa i pdf-dokumentet Vokabulär med basord

Vokabulär med basord för bliss

Vi skapade ett vokabulär med basord för Grid 3 kallat Minas bliss. Där använde vi ord från ordlistorna vi hade fått från blissanvändarna. Vi tog också med några ord och uttryck som en deltagare som kommunicerar med skriven text hade föreslagit. 

Här demonstrerar Håkan Minas Bliss för Grid 3 i en kort film på YouTube: Samtalskarta med bliss i Grid 3

Så här ser samma vokabulär ut i en anpassning för Gridplayer för iPad:

Basord med bliss I Grid för iPad
Samtalskarta med bliss och basord för Grid för iPad

Här demonstrerar Håkan en Samtalskarta med bliss och basord för Gridplayer i iPad på YouTube, baserad på de ord som projektdeltagarna föreslagit. Den förändrades sedan något i samband med fortsatt testning och användning.

Här får vi ytterligare en demonstration på YouTube av Håkan, denna gången av funktionen Assistive Touch för IOS.

Samtalskarta för personer som kommunicerar via text

Det är inte bara personer som använder bildsymboler som har nytta av basord och lättillgängliga fraser i sina samtalshjälpmedel. Projektdeltagaren Emma använder skriven text för att kommunicera och hon har många idéer om ord och fraser som det är bra att kunna komma åt snabbt. I den här Youtube-filmen demonstrerar Håkan en samtalskarta för Grid 3 som innehåller ord och uttryck från Emma.

Demonstration av vokabulär i Grid 3
YouTube-demonstration av Samtalskarta i Grid3